Rafn Elektriker og el installatør til el-installationer i Aarhus og Egå

Eleftersyn

Få et kvalificeret el-eftersyn

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens el-installationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. El-eftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for el-installationernes el-sikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Rafn EL ApS til at udføre dit el-eftersyn, kan du vide dig sikker på, at el-eftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Rafn El ApS er en autoriseret el-installationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ, Installatørernes Organisation.

Hvis el-eftersynet påviser, at der er ulovlige el-installationer i boligen eller funktionssvigt, kan Rafn El ApS desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

 

Priser på el-eftersyn

Prisen for udførelse af el-eftersyn afhænger af boligens samlede bygningsareal og spænder mellem et vederlag på 1.577 kroner og 3.327 kroner. Kontakt os for yderligere information på tlf. 20 20 51 54 eller få råd af en af vores elektriker

Hvad er et el-eftersyn?

Gennemgang af boligens el-installationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af el-installationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af el installationerne skal undersøges stikprøvevis.

 

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke el-installationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • El-installationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om el-installationerne er tidsvarende.

Har du et spørgsmål?